St. Antony's Church Kuninji (പാദുവാഗിരി പള്ളി)

Vicars

 • Rev. Fr. Kuriakose Vattakunnumpurathu

  Vattakunnumpurathu

  Apr 1960 - Nov 1960

 • Rev. Fr. James Parathalackal

  Parathalackal

  May 1959 - Mar 1960

 • Rev. Fr. Jacob Manchapillil

  Manchapillil

  Sep 1957 - Apr 1959

 • Rev. Fr. Mathew munjanattu

  munjanattu

  Oct 1956 - Sep 1957

 • Rev. Fr. Jacob Mambillil

  Mambillil

  Apr 1956 - Oct 1956

 • Rev. Fr. George Punakkattu

  Punakkattu (Acting)

  Jun 1954 - Oct 1954

 • Rev. Fr. Mathew Kallunkal

  Kallunkal

  Jan 1954 - Mar 1956

 • Rev. Fr. peter Paravara

  Paravara

  Nov 1948 - Jan 1954

 • Rev. Fr. Luke Njaralakkattu

  Njaralakkattu

  Aug 1948 - Nov 1948

 • Rev. Fr. George Kochuparambil

  Kochuparambil

  Oct 1947 - Aug 1948

 • Rev. Fr. Joseph Kuruvithadathil

  Kuruvithadathil

  Nov 1946 - Oct 1947

 • Rev. Fr. John Olikkal

  Olikkal

  Sep 1945 - Nov 1945