St. Antony's Church Kuninji (പാദുവാഗിരി പള്ളി)

Sacritians

  • Detty Joseph

    Kaduvkkuzhiyil

    2014-

  • Albin Baby

    Velliyamkandathil

    2005-2008